Klubbhåndbok

Få riktig informasjon, gjør følgende

For at vi skal få gitt riktig informasjon til enhver tid, så er vi avhengige av at medlemmer og foresatte gjennomfører disse 3 punktene nedenfor.
Mer info finner dere på menyen på Venstere side.

1. Meld deg inn i klubben, det gjøres her:
Innmeldingsskjema Minidrett.no

Viktig og Søke etter IF Tønsberg-Kameratene


Se demo video her for hjelp med og registrere deg i minidrett.no
Se demo video for hvordan man melder seg inn i TK Boksegruppe

Brukerstøtte og hjelp
Telefon 21 02 90 90
minidrett@idrettsforbundet.no
Hjelp
Fjernstyring support

2. Betaling av medlemskontingent til konti: 2420 25 08010 Merk med navn.
Pris under 10 år 1300 kr over 10 år 1700 kr maks sum familien 2500 kr
Alle prisene er inkludert medlemskap på 300 kr

3. Trykk liker på facebook siden og velg grupper du hører 

Tk facebook hovedside

Gruppe TKBoksing Alle
Gruppe TKBoksing diplom
Gruppe TKBoksing konkurranse